HAKKIMIZDA / ABOUT US

Bartın Kültür Sanat  Derneği 1994 yılında kurulmuş aktif bir dernektir.

Bartın Culture Art Association is an active association established in 1994.

MİSYONUMUZ / OUR MISSION

Sanatın evrensel dilini kullanarak, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunarak çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplardan oluşan katılımcıları, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle, insanlık miras ve değerlerine sahip, yaşadığı kente, ülkeye ve dünyaya duyarlı, sorumluluk sahibi özgüveni yüksek, yaratıcı, yenilikçi, üreten bireyler kazandırmaktır.

By using the universal language of art, by carrying out scientific, cultural, artistic and sportive activities at the national and international level, participants consisting of children, youth, women and disadvantaged groups, with the principle of lifelong learning, who have the heritage and values of humanity, who are sensitive to the city, country and the world in which they live, who are responsible. is to gain individuals who are self-confident, creative, innovative and productive.

 

VİZYONUMUZ / OUR VISION

Yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla sanat eğitimi programı ve olanaklarını, sosyal sorumluluk içeren çevre ve sorunlarla sanat ilişkisini içeren etkinlik ve projeler ile etki alanını genişletmektedir. Çeşitli bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri aracılığıyla ulusumuza ve tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim, kültür ve sanat yuvası olmaktır.

With creative, innovative and contemporary approaches, it expands its sphere of influence with activities and projects that include art education programs and opportunities, the environment with social responsibility, and the relationship between art and problems. It is to be a science, culture and art home where it is announced to our nation and the whole world through various science, culture, art and sports activities, and where generations who have adopted our mission are prepared for the future.